Sport, vzdělání, miřte vysoko.

"Seberealizace a vysoké cíle, to nás žene kupředu."

Naše mise

Přínášíme komplexní portofolium služeb, díky kterému jsme schopni vytvářet optimální prostředí pro péči o naše klienty. Naše spolupráce není založená na jedné službě, ale na pokrytí celého spektra, čímž vytváříme příležitost k plnohodtnotnému rozvjoji po sportovní i osobnostní stránce. Zdraví, výkonnost a rozvoj našich klientů jsou pro nás klíčové. Každý klient je součástí naší rodiny a rodina je pro nás na prvním místě. Vytváříme dlouhodobou spolupráci a partnerství. Společně utváříme cestu a jdeme po ní společně, sdílíme odpovědnost a cíle našich klinetů.

Co děláme?

Kondiční a silová příprava sportovců

Komplexní příprava sportovců, vedené tréninky, tréninkové plány, diagnostika, pohybová náprava, funkční přístup, individualizace. Periodizace a kombinace silového tréninku v rámci vykonávaného sportu.

Funkční přístup k tréninku basketbalu

Aplikace kondiční a silové přípravy na basketbal, přizpůsobení tréninku na basketbalové situace, práce na konkrétních aspektech používaný v basketbalu - nácvyk pohybových vzorů a důraz na přenositelnost.

Využití zkušených lidí z oboru

Disponujeme sítí specialistů z různých oborů. Pokrýváme celé spektrum služeb pro vytváření komplexního přístupu. Sportovní trenéři, výživoví poradci, trenéři silového tréninku, fyzioterapeuti, coachové a další.

Spolupráce se sportovními kluby

Koncepční spolupráce založená na dlouhodbých cílech. Řízené tréninky, prevence zranění, periodizace, vytváření tréninkových plánů, silové a funkční tréninky, kompenzace, konzultace s hráči. Společně s klubem vytváříme lepší podmínky pro rozvoj jedinců i celého týmu.

Podpora studia a sportu

Vzdělání je pro nás nedílnou součástí rozvoje klientů i naší vlastní. Příprava a dopomoc hráčům ke kombinaci vrcholového sportu a kvalitního vzdělání. Našim klientům poskytujeme poradenství a mentoring pro možnost osbního růstu.

Vytváření příležitostí

Příprava a mentoring hráčů pro jejich kariérní i osobnostní rozvoj. Doprovázení klientů na cestě životem. Pomoc a vedení klientům k získání profesionálních kontraktů, či univerzitního stipendia. Podpora osobního rozvoje, vzdělávání a samostatnosti na poli sportu i pracovního života.

Výživové poradenství

Analýza stravovacích návyků, úprava stravování, poradenství ohledně suplementace, suplementační plány, vzdělávání v oblati výživy, závodní stravování. Vytváření optimální návyků pro zvýšení zdraví, výkonnosti a kontroly tělesné skladby i hmotnosti.

Diagnostiké vyšetření

Klíčem k dlouhodobému zdraví a výkonnosti je poznání fyzických předpokladů a limitů. Díky spolupráci s Fakultou tělsné výchovy a sportu jsme schopni analyzovat naše klienty do hloubky a definovat hlavní rizika, slabiny ale i silné stránky. Výsledky vyšetření jsou základem pro další spolupráci, vytvoření tréninkového a nápravného plánu a má přesah do každoenního života.

Vzdělávání

Vzdělávání je naším hlavním motorem a zdrojem našeho kontinuálního rozvoje. Své poznatky a vědomosti sdílíme našemu okolí a snažíme se společně rozvíjet prostředí sportu ale i běžného života. Organizujeme vzdělávací semináře a školení. Navštěvujeme sportovní kluby, školy i trenérské kliniky. Spolupracujeme se vzdělávacími institucemi.

S kým spolupracujeme?

39

Individuálních klientů se rozhodlo s námi spolupracovat

5

Klubů se rozhodlo s námi spolupracovat

16

Hráčů je dlouhodobě zapojeno do našeho projektu

11

Trenérů a specilastů je aktivně zapojeno do našeho projektu

100+

Více jak 100 hráčů již využilo našich služeb

Staráme se o České reprezentanty

Julia Reisingerová

Reprezentace ČR ženy
Uni Girona CB – Euroliga

Tomáš Vyoral

Reprezentace ČR muži
Beksa Pardubice – Kooperativa NBL

Veronika Voráčková

Reprezentace ČR ženy
ZVVZ USK Praha – Euroliga

Tereza Vyoralová

Reprezentace ČR ženy
ZVVZ USK Praha – Euroliga

Staráme se o Českou reprezentaci 3x3

O nás

Strive High

Jsme koncept spojující trenéry, sportovce a specialisty v oboru. Spoluprací s dalšími projekty můžeme zaručit špičkový přístup od kvalifikovaných lidí. Díky vášni ke sportu a sebevzdělávání jsme se rozhodli přinést nadčasový přístup kondičního trénování mezi vrcholové sportovce. Aplikujeme komplexní kondiční přípravu na konkrétní sport. Sledujeme detaily a snažíme se pracovat na všech důležitých fyziologický ale i psychologických aspektech hráčů. Poskytujeme spolupráci sportovním klubům a předcházíme tak zranění hráčů. Neustále se chceme posouvat vpřed, učíme se a poznáváme nové metodiky a techniky. Snažíme se věci dělat jinak… lépe.

Projekty

Strive High

Projekt Strive High za spolupráce projektu Sparring Partners sjednocují služby vysoké kvality v oblasti kondiční průpravy vrcholových a profesionálních sportovců, sportovních klubů i mládeže. Vyjímečností programu je propojování odborné metodiky s daným sportem.

Sparring Partners

Sparring Partners je česká společnost sjednocující služby vysoké kvality v oblasti osobní péče ve fitness. Specializuje se zejména na poradenskou činnost a na nastavování optimálního pohybového režimu pro klienty s nadstandardními požadavky na individuální servis.

Strive 2 College

Za využití konceptu Strive High, se podprojekt Strive 2 College zaměřuje na podporu vrcholových sportovců-studentů. Hlavním cílem je dopomoc k získání sportovního stipendia na univerzitách v USA. Projekt zajišťuje připravenost hráče od fyzické, přes herní až po psychickou.

Strive 2 Pro

Za využití konceptu Strive High, se projekt Strive 2 Pro zaměřuje na hráče s ambicemi směřujícími k profesionálnímu zahraničnímu basketbalu. Hlavním cílem je dopomoc k podepsání zahraničního profesionálního kontraktu. Projekt zajišťuje herní, fyzickou i psychickou připravenost hráče.

Kontaktujte nás

  • +420 720 684 300
  • strivehighcz@gmail.com

Partneři